Ecopro markerte 10 år med å åpne ny Biogass fabrikk

Illustrasjonsbilde for artikkel

Ecopro har levert gjødsel og elektrisk kraft siden 2008, noe som gjør Ecopro til en av landets eldste biogass fabrikker. Ecopro feier 10 års jubileum mandag 3/12 med å markere åpning av en ny biogassfabrikk ved anlegget på Verdal. Fabrikken er skilt ut som et datterselskap og heter Ecogas.

Ecogasfabrikken har kostet 52 millioner og leverer allerede biogass til bussene i Trondheim. Leveranseområdet utvides nå til også å gjelde tyngre kjøretøy. En av Norges første tungtransport kjøretøy som går på miljøvennlig biogass tar turen til Ecogas den 3/12.

-Innen 2050 mener FNs klimapanel at mesteparten av verdens energi må komme fra fornybare ressurser. Ecopro og Ecogas er en del av løsningen sier daglig leder i Ecopro/Ecogas Tore Fløan i en kommentar.

Råvarene til produksjonen som overstiger 40.000 tonn i året kommer fra private husholdninger i form av restavfall og kloakkslam, og husdyrslakteri, slam fra settefiskanlegg, samt slam fra oppdrett.


- Vi henter avfall fra et geografisk område på størrelse med Belgia, og klare til å hente mer, sier daglig leder i Ecopro/Ecogas Tore Fløan i en kommentar.

Ecopro og Ecogas er eid av interkommunale avfallsselskap og Steinkjer kommune.