Matavfall og slam blir drivstoff

Matavfall og slam fra et område på størrelse med Belgia leveres til biogassfabrikken i Verdal.

Basert på dagens avfallsmengde vil en kunne levere ca 30GWh biogass og årlig erstatte 3 millioner liter diesel eller annen fossil energi. Biogassen kan benyttes som klimanøytralt drivstoff til bussene i Trondheim, avfallstransport, tog, tungtransport m.fl. Biogass er miljøvennlig og klimanøytralt og en av løsningene for å ta vare på kloden.

Datterselskap av Ecopro

Ecopro eies av interkommunale avfallsselskap og Steinkjer kommune.

52 kommuner i Midt-Norge samarbeider om å behandle ca 40.000 tonn/år kildesortert matavfall og slam på en fremtidsrettet og miljømessig forsvarlig måte. Ecopro er et av de første anleggene i Norge av sitt slag, og fabrikken ble idriftsatt i 2008.  Ecopro er godt eksempel på at norske kommuner er innovative kan samarbeide om utvikling av bærekraftige løsninger.

Firmapresentasjon

Biogass er et kinderegg

Produksjon av biogass gjør avfall om til fullverdig drivstoff. Fra matrester, avløpsslam og husdyrgjødsel lager vi energi til bruk på biler og busser.

– Biogass er et kinderegg. Biogass gir klimagevinst i alle ledd, både når gassen produseres, når den erstatter fossile energikilder som bensin og diesel og ved at restene fra produksjonen brukes som gjødsel, Magnar Bolme, leder i Biogassutvalget, Energigass Norge.

Matavfall fra Midt-Norge og Helgeland, samt slam fra de nordlige delene av Trøndelag fraktes til Verdal.

Alt legges tømmes i en mottakskum som utgjør et produksjonsbuffer.

1 m3 oppgradert biogass tilsvarer ca 1 liter diesel i energi.

Avfallet som nå er en råvare, behandles gjennom en flertrinns renseprosess.

Plast etc. utsorteres. Det som blir igjen er et rent biologisk substrat.

Tyskland har flest biogassfabrikker etterfulgt av Sverige og England.

Substratet sendes til en trykkoker som holder minimum 133 grader hvor oppholdstiden er 20 minutter. Her elimineres bakteriene. Prosessen gir et økt biogasspotensiale sammenlignet med tradisjonelle metoder: Celleveggene i biomassen sprenges.

Alt føres over i en råtnetank: Her møter det bakteriefrie substratet, Ecopros unike bakteriekultur. De spiser opp alt det nedbrytbare organiske materialet slik at det som er igjen er metangass og gjødsel. Råtnetank-prosessen tar 12 dager.

Bygges biogassfabrikker i dagens takt vil drivhuseffekten bli redusert med 21% i 2020.

Metangassen renses. Gassen føres gjennom en tank som binder CO2 med vann slik at en oppnår en tilnærmet 100% ren metangass av drivstoffkvalitet.

Gassen komprimeres til 250 bar trykk.

Gassen fylles på beholdere.

De første som forsto at det var energi i matavfall var perserne. Det første biogassanlegget i Europa kom i London i 1895.

Den miljøvennlige biogassen transporteres til sluttkunde klar til bruk.

Matavfall fra Midt-Norge og Helgeland, samt slam fra de nordlige delene av Trøndelag fraktes til Verdal.

Alt legges tømmes i en mottakskum som utgjør et produksjonsbuffer.

Avfallet som nå er en råvare, behandles gjennom en flertrinns renseprosess.

Plast etc. utsorteres. Det som blir igjen er et rent biologisk substrat.

Substratet sendes til en trykkoker som holder minimum 133 grader hvor oppholdstiden er 20 minutter. Her elimineres bakteriene. Prosessen gir et økt biogasspotensiale sammenlignet med tradisjonelle metoder: Celleveggene i biomassen sprenges.

Alt føres over i en råtnetank: Her møter det bakteriefrie substratet, Ecopros unike bakteriekultur. De spiser opp alt det nedbrytbare organiske materialet slik at det som er igjen er metangass og gjødsel. Råtnetank-prosessen tar 12 dager.

Metangassen renses. Gassen føres gjennom en tank som binder CO2 med vann slik at en oppnår en tilnærmet 100% ren metangass av drivstoffkvalitet.

Gassen komprimeres til 250 bar trykk.

Gassen fylles på beholdere.

Den miljøvennlige biogassen transporteres til sluttkunde klar til bruk.

Lukk

Kontakt oss

Bilde av Tore Fløan
Tore Fløan
Daglig leder
tore@ecopro.no
Epost
911 53 790
Bilde av Knut Snorre Sandnes
Knut Snorre Sandnes
Prosjektleder
snorre@ecorpo.no
Epost
970 75 475

Nyheter & Presseoppslag

Ny Biogassfabrikk i Verdal

Halvpartene av alle bussene i Trondheim går snart på biogas fra ecogas. Biogassen er laget av en blanding av mat og fiskeavfall og menneskeavføring.

Se NRK dagsrevyen-innslaget

Ecopro markerte 10 år med å åpne ny Biogass fabrikk

Ecopro har levert gjødsel og elektrisk kraft siden 2008, noe som gjør Ecopro til en av landets eldste biogass fabrikker. Ecopro feier 10 års jubileum mandag 3/12 med å markere åpning av en ny biogassfabrikk ved anlegget på Verdal. Fabrikken er skilt ut som et datterselskap og heter Ecogas.

Les hele artikkelen

Trøndelags best bevarte hemmelighet

Få trøndere vet at de er med på å kutte klimagasser hver gang de trekker i snoren. Det vi plumper i do, blir i neste omgang omdannet til biogass, som sparer miljøet for store utslipp fra kjøretøy.

Les artikkel på KSbedrift

Kortreist biogass til midtnorske busser

Gjennom datterselskapet Ecogas skal Ecopro i Verdal nå investere 54 millioner kroner for å levere biogass tilsvarende halvparten av det gassbussene i Trondheim forbruker.

Les artikkel på Tekniskenyheter

Kortreist biogass til midtnorske busser

Gjennom datterselskapet Ecogas skal Ecopro i Verdal nå investere 54 millioner kroner for å levere biogass tilsvarende halvparten av det gassbussene i Trondheim forbruker.

Les hele artikkelen

Vis flere artikler